Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.05.2023 11:00 (Üye) Soru : Şubeleri olan bir firmanın A şubesinde çalışan personelin 26.05.2023 tarihine kadar doğum raporu devam etmektedir. Şubede 30.04.2023 tarihinde kapanmıştır. Raporlu personel ile ilgili ne yapmalıyız?

Cevap : İşyerinin kapanması halinde raporlu işçinin iş sözleşmesi de sona ermiş olacaktır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin onuncu fıkrası 05/12/2017 tarihinde değiştirilmiş olup yeni düzenlemede; “Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.” hükmüne yer verilmiştir İşyerinin kapanmasının sonucunda işçilerin iş sözleşmeleri şirketin faaliyetine son verdiği tarih itibarı ile sona erer. Bu durumda raporu alan işçinin raporlu olduğu tarih itibarı ile işyerinin faal olmaması nedeni ile fiilen çalışmıyor durumda olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.