Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.05.2023 16:38 (Üye) Soru : Sayın Danışman serbest meslek mükellefi için matrah artırım yapacağız 2021 -2022.3 dönem ve 2022 yıllık Zarar ve matrah oluşmamıştır asgari tutarda matrah artırım yapacağız sorum eğer matrah artırım yaparsak 2022 yılı yıllık gelir vergisinde kesinti suretiyle mükellef adına ödenen vergilerin mahsup işlemi yapılır mı ? Saygılar.

Cevap : Mahsup işlemi yapılıp yapılmayacağı konusunda Tebliğde bir açıklık yok. Bize göre 2022 yılı matrah artırımı yapılması halinde mahsup işleminin yapılamayacağı yöndedir. GB den özelge isteyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.