Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2023 11:45 (Üye) Soru : 7440 sayılı kanuna göre --Kurum matrah artırımı yaptım. --Tüm dönemlerde HESAPLANAN KDV tutarım var. KDV artırımı yaparken yine de kıyas yapmam gerekir mi? Yani her dönemimde HESAPLANAN KDV olmasına rağmen Kurum Matrah Artırım tutarının %18 ile kıyaslayacak mıyım? Cevabınız EVET ise, lütfen ilgili kanun maddesini de yazar mısınız? Teşekkür ederim.

Cevap : Tüm dönemlerde HESAPLANAN KDV olması halinde kıyaslama yapılmaz. Sene içindeki bütün dönemlere ait beyannamelerini veren ve bütün dönemlerde hesaplanan KDV çıkan mükellefler için KDV artırım bildirimi kod: 5/3-a (Ek-14)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.