Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2023 14:56 (Üye) Soru : Merhaba, Ağustos 2022de kurulan bir A.Ş. için kurumlar matrah arttırmı yaptık. KDV den de arttırım istiyor mükellef. Ağustosta KDV yok eylül aralık arası toplam beyan edilen KDV 120.000 TL. EK 17 den beyan edeceğim ama bdp de I satırındaki "Kurumlar Vergisi Matrah Arttırım Tutarı" kısmına devletin sabit belirlediği 2022 yılı için 500.000 TL yi mi yazmam lazım, yoksa kurumlar vergisi matrah arttırımında 2022 yılı için matrah 484.0000 TL idi. Onu mu yazmam lazım yoksa 500.000 TL nin 5 aya tekabül eden 208.000 TL yi mi yazıp üzerinden %18 KDV hesaplamam lazım? Teşekkürler

Cevap : 2022 yılı için mali tablolardaki kar ne ise (KV Beyannamesinde beyan edilen) tutar yazılır.(484.000) 500.000 TL 2022 için belirlenen Matrah artırımı asgari tutardır. Tüm KDV beyannamelerin verilip, belli bazı dönemlerinde hesaplanan KDV bulunup, bazı dönemlerinde de bulunmaması halinde; * Hesaplanan KDV’ler toplanacak ve bu toplama ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanacak. * Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa, büyük olan tutar dikkate alınacaktır. BAZI DÖNEMLERDE HESAPLANAN KDV’Sİ ÇIKAN mükellefler için KDV artırımı bildirimi (GV ve KV Matrahı artırılarak mukayese yapılır. ) kod ; 5/3-b3 (Ek-17)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.