Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2023 09:57 (Üye) Soru : Sayıın danışman 2023 yılında alınan 2.el binek aracın değeri 2 524 752 Tl dir.amortisman ayırmak için 950 000 Tl baz alındığına göre geri kalan kısmı kkeg olarak ayrılacak ise (amortisman ayrılacak tuatr 47 500 tl ,kkeg ise 78 737,60 tl) dir .1- Böyle bir kayıt yapmak firmayı zarara uğratmaktır.2-Bu durumda nasıl işlem yapmam gerekir. 3-amortisman ayırılmasa kkeg yönünde cezai bir işlem olur mu ?Saygılar teşekkür ederim.

Cevap : 2023 YILINDA BİNEK OTO ALIMI VE AMORTİSMAN KAYDI ÖRNEK UYGULAMA İÇİN ÖZET BİLGİ : Konu ile ilgili olarak hazırladığımız örnek çalışma aşağıdadır. Örneği rakamlarınıza uyarlayarak işlem yapınız. 01/01/2023 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; a)-Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2023 den itibaren 440.000 TL dır. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir. b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 01/01/2023 den itibaren 500.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2023 tarihinden itibaren 950.000 TL dir. 1)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE Örnek: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2023 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 650.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 320.000 TL ÖTV ve 174.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir. Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir. Alış Muhasebe kaydı; 650.000+320.00+174.600)= 1.144.600 TL ----------------15/01/2023---------- 254 1.144.600 102 1.144.600 --------------/--------------------- ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2023 yılı birinci geçici vergi dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 950.000 TL’lik sınırdır. Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2023 yılı için 950.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. 3 aylık (Amortisman oranı %20) Amortisman tutarı: (1.144.600×0.20)x(3/12)= 57.230.- TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (950.000/1.144.000) x 57.230 = 47.525,- TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar (57.230– 47.525) = 9.705.- TL 3 aylık Amortisman gider kaydı ----------------31/03/2023------------- 760 / 770 57.230.- 689 (KKEG) 9.705.- 257 47.525 --------------/-------------------------- 2)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP, GİDER YAZILMASI HALİNDE : 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 440.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. Örnek: (Z) LİMİTED Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 25.01.2023 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 650.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 324.000 TL ÖTV ve 174.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (324.000 + 174.600) = 498.600 TL, 2023 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 440.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 58.600 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre; Binek otomobilin vergisiz bedeli: 650.000 TL, Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 498.600 TL. Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 440.000 TL. KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 498.600 - 440.000 = 58.600 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------25/01/2023------------- 760 / 770 440.000 689 (KKEG) 58.600 254 650.000 102 1.148.600 --------------/--------------------- Satın Alınan Yeni Binek Otomobilin 2023 Birinci Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ÖTV+KDV hariç iktisap bedeli (2023 ) 650.000 TL’yi aşan yeni binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın ancak bu tutara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre; Amortisman tutarı: (650.000×0.20)x(3/12)= 32.500 TL Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (440.000/650.000)x 58.600 =39.668 TL KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 39.668.-32.500 =7.168 TL 3 aylık Amortisman kaydı ----------------31/03/2023------------- 760 / 770 32.500 689 (KKEG) 7.168 257 39.668 --------------/------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.