Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2023 09:38 (Üye) Soru : MERHABA SAYIN YETKİLİ DÜN İNŞAAT FİRMASI OLARAK ALT TAŞERON ASGARİ İŞÇİLİK HEAPLAMASINI SORMUŞTUM Yapının maliyeti = Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat X yapının tamamlanma oranı İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = ( yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ ya bildirilen işçilik toplamı hesaplamalarınızı bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranıi uygulanmak suretiyle yapabilirsiniz. BU CEVABI VERMİŞSİNİZ BU FORMULLE ALT TAŞERON FARK İŞÇİLİK HESAPLANAMAZ ALT TAŞERON FARK İŞÇİLİK NASIL HESAPLANIR BİLGİLERİNİZİ ALABİLİR MİYİM

Cevap : Öncelikle asgari işçilik hesaplamasına ilişkin tarafınıza göndermiş olduğumuz formül ile hesaplamanızı yapınız. Yapının sınıf ve grubuna göre toplam metrekare maliyeti bulunuz. Bu maliyete asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulayınız.. Çıkan rakamdan işveren tarafından inşaat süresince bildirilen işçilik tutarı düşüldükten sonra kalan pozitif tutar, işverenin SGK'ya olan fark işçilik borcunu gösterir. İnşaat işyerinin işvereni, SGK müdürlüğünce hesaplanan fark işçilik borcunu öder veya denetim ister. Denetim istemesi halinde konu Sosyal Güvenlik Müfettişine veya Sosyal Güvenlik Denetmenine intikal eder. Denetim elemanları, söz konusu işle ilgili olarak prim tarife cetvelindeki işçilik oranının tamamını uygularlar. Yani SGK müdürlüğünde yapılan %25 indirim, denetim elemanı tarafından yapılmaz. İşverenler açısından tıpkı ihale konusu işlerde olduğu gibi işçilik hesaplamasının müdürlüklerde yapılması daha avantajlıdır. Taşeron farklı hesaplama yapmaycaktır. Taşeron da asıl işverene bağlıdır. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.