Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2023 14:56 (Üye) Soru : Sayın Danışman;2022 Yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gayrımenkul Satış İstisnasından Dolayı %10 Ek Vergi Ödenmiştir.Ödenmiş Olan Bu Ek Vergi Muhasebe Kaydı Yapılırken KKEG Hesabınamı Yazılacak,Yoksan Gayrımenkul Satış İstisnası Olup 549 Hesapta Takip edilecek Olan Değerimi azaltacak.Vereceğiniz bilgi için Teşekkür edeim. ,

Cevap : EK VERGİ MUHASEBE KAYDI Bazı Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ödeyeceği EK VERGİDİR. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir. Ek Vergi için karşılık ayrılmaz. 31/12/2022 tarihli Bilançoya müdahale olmaz. Ek vergi 2023 de yürürlüğe girdiği için kapanan hesap dönemi için karşılık ayrılmaz. Aşağıdaki yevmiye kaydı Nisan 2023 de yapılır. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.