Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2023 09:48 (Üye) Soru : Değerli Danışman ım Merhaba, 2022 Yılına ilişkin Kurumlar vergisi beyannamesinde ''Ihracat faaliyetinden elde edilen kazançlara ilişkin (KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında indirim) istabet eden martah EK Vergi kapsamında mıdır. ? Tşk Kolay gelsin

Cevap : KVK 37/ (7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Yukarıdaki indirim; KV oran indirimidir EK vergi ile ilgisi yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.