Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2023 10:31 (Üye) Soru : Sayın Danışman Gelir İdaresi Başkanlığı 14.02.2023 tarihinde web sayfasında yayımladığı duyuru ile, Deprem bölgesinde mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1. geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir. Yine de Mücbir sebep kapsamındaki firmamıza 1.dönem geçici beyannamesini vermek istiyoruz. Verebilir miyiz. Vermemiz durumunda, 1.dönem geçici beyannamesinde ödeyeceğimiz geçici vergiyi 2.dönem geçici beyannamesinde çıkan geçici vergiden mahsup edebilir miyiz.

Cevap : 2023/1 . Dönem geçici vergi beyannamesi verilmeyecek. Beyannameyi sistem kabul ediyor ise verebilirsiniz. Beyanname verilmesi halinde elbet de 2. dönemde hesaplanan vergiden mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.