Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.05.2023 11:11 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, E defter mükellefiyim, Ticari Mal alım satımı ve Mamul üretimi yapmaktadır. Geçici vergi Dönemlerinde Satılan Ticari Mal ve Satılan Mamul Maliyet Kayıtları atılmadan beyanname verilmektedir. Yani 600 ve 699 Hesaplar arası alındığında mizanda 620 ve 621 hesaplarda Maliyet kayıtları yapılmadan (sıfır bakiye) veriyor. Ama Geçici vergi beyannamesinde 620 ve 621 hesaplarda rakam yazılıyor.Kar ona göre beyan ediliyor ve vergi ödeniyor. Yapılan işlem doğru mudur?

Cevap : Yansıtma hesapları Yıl sonunda yapılabilir. Yıl içinde verilen geçici vergi beyannamesi ise Mizan üzerinden yapılabilir. Mizan üzerinden hazırlanan Gelir Tablosunda 620 - 622 hesaplar oluşturulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.