Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2023 11:16 (Üye) Soru : hayırlı günler. taşeron inşaat dosyası mükellefimizin fark işçilik hesaplaması nasıl yapılır . dosya işçilik hesaplaması bilgisi verir misiniz. dosya ihale taşeron dosyasıdır. teşekkür ederim

Cevap : Özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerle ilgili olarak SGK tarafından yürütülen asgari işçilik uygulaması kapsamında herhangi bir fark / eksik işçilik tespit edilmesi halinde, aslında tespit edilen bu tutar işverenin Kuruma ödemesi gereken tutar değildir. İşverenin ödemesi gereken tutar, eksik işçilik tutarına ait sigorta primidir. Bu sigorta primi de yüzde 20 uzun vadeli sigorta (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) kolları, yüzde 12,5 genel sağlık sigortası, yüzde 2 kısa vadeli sigorta (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası) kolları olmak üzere toplam olarak yüzde 34,5 üzerinden hesaplanmaktadır. Yüzde 3 işsizlik sigortası primi ise hesaplamaya dahil edilmemektedir.Bu sigorta prim oranlarının bir kısmı sigortalı hissesine ait olmakla birlikte hepsi işverenden tahsil edilmektedir. Örneğin asgari işçilik hesaplaması sonucunda 15.000 (15 bin) TL eksik işçilik tespit edilmişse, işverenden 5.175,00 TL prim ve buna ait gecikme zammı ve cezası (gecikme faizi) tahsil edilmektedir. Aksine tespit yoksa çıkan fark işçilik işin bittiği aya maledildiğinden, işin bittiği aydan eksik işçilik priminin ödendiği tarihe kadar gecikme faizi hesaplanmaktadır. Eksik işçiliğin hesabına gelince; ihale konusu işlerde Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına (hak edişe), özel bina inşaatlarında ise inşaatın bittiği yıldan önceki yıla ait metrekare birim maliyet bedelinin inşaatın yüzölçümü ile çarpılması sonucu bulunan inşaat maliyetine o işe ait asgari işçilik oranı uygulanarak Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunmaktadır. Bildirilmesi gereken işçilik tutarından Kuruma bildirilen işçilik tutarı düşülmekte, eğer kalan tutar olursa eksik işçilik olarak değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.