Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.05.2023 15:15 (Üye) Soru : Merhaba, Mali müşavirlerin düzenlediği sözleşme ve belgelerin geçerli olması için turmob tarafından verilen resmi kaşelerin kullanılması gerekiyor. ancak bu sadece sözleşme ve düzenlenen raporlar için geçerli diye düşünüyorum mesela gider pusulasını notere tasdik ettirdiğimizde ad soyad adres vergi dairesi ve no'su yer alan kırtasiyede yaptırılan kaşeleri kullanıyoruz. yanlış bir şey yapmamak için bilgi almak istiyorum. ayrıca sözleşmelerimizde ve raporlarımızda turmob kaşesinde ad soyad bilgisi yer almadığı için ad soyad bilgisi için turmob kaşesiyle birlikte kırtasiye kaşesini de kullanmamızda sakınca var mıdır.

Cevap : Meslek mensupları Tüm işlemlerinde sadece Türmob dan alınan ve üzerinde TC Bulunan kaşeyi kullanmak zorundadır. Başka kaşe kullanılmaz .AŞAĞIDAKİ MECBURİ MESLEK KARARINI İNCELEYİNİZ. SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KAŞE KULLANMA USULLERİ İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI : 3 (18.10.2001 tarihli 24557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.) 1) Bu kararın amacı, TÜRMOB’ dan ruhsat alan SM ve SMMM’lerin imzalamak durumunda bulundukları resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanmalarıyla ilgili esasları düzenlemektir. 2) Özel kaşeler, şekli ve içeriği TÜRMOB tarafından belirlenerek Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce imal edilir. 3) Yeni ruhsat alanlara bedeli tahsil edilerek TÜRMOB tarafından özel kaşe verilir. 4) Halen çalışanlar kütüğüne kayıtlı bulunanlar ve vergi beyannamesi imzalayan bağımlı çalışan SM ve SMMM’ler ise bu kararın yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde bağlı oldukları Oda vasıtasıyla kaşe talep formunu TÜRMOB’a gönderip, bedelini ödeyerek özel kaşelerini alırlar. 5) Meslek mensupları imzalamak durumunda bulundukları resmi ve mesleki evrakta kullanacakları kaşelerin, kullanımı ve saklanmasından sorumludurlar. 6) Meslek mensupları, bağlı oldukları Oda veya TÜRMOB tarafından istendiğinde özel kaşeyi ibraz etmek zorundadırlar. 7) Ruhsatın iptali veya iadesi hallerinde meslek mensupları veya mirasçıları özel kaşeyi 15 gün içinde tutanakla bağlı oldukları Oda Başkanlığına iade etmek zorundadırlar. Ünvan değişikliği olduğu takdirde eski özel kaşe iade edilerek yenisi alınacaktır. Oda, teslim tutanağı ile birlikte özel kaşeyi TÜRMOB’a gönderecektir. 8) Kaşelerini kaybeden meslek mensupları 15 gün içinde gazetede yayımlanan kayıt ilanıyla birlikte bağlı oldukları Odalarına başvurarak yeni özel kaşe talep edeceklerdir. 9) TÜRMOB’un meslek kütüğündeki SM ve SMMM’lerin kaydının yanına özel kaşe numarası da yazılır. 10) Üyenin Odadan alacağı mesleki bilgi formlarında (Faaliyet Belgesi vb.) diğer bilgilerin yanı sıra kaşe numarası da yazılır. 11) Odalar arasında nakil yapılması özel kaşenin değiştirilmesini gerektirmez. 12)Kaşelerin şekli, imali, teslimi, kullanımı, yenilenmesi, bedeli gibi konularda sirküler yayınlamaya TÜRMOB yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.