Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.05.2023 16:42 (Üye) Soru : Soru: 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesine göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisinden müstesnadır. Bu kapsamdaki mükellefimin Gelir Geçici Beyanını Defter Beyan Sistemi üzerinden onaylayacağım. İstisnalar bölümünde hangi seçeneği seçmemiz gerekmektedir. Cevap:Sayın, İstisna seçenekleri neledir ? Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Soru: 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesine göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisinden müstesnadır. Bu kapsamdaki mükellefimin Gelir Geçici Beyanını Defter Beyan Sistemi üzerinden onaylayacağım. İstisnalar bölümünde hangi seçeneği seçmemiz gerekmektedir. Cevap:Sayın, İstisna seçenekleri neledir ? Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi İstisnalar: 1. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası 2. Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazanç İstisnası 3. (4691 S.K.) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar İstisnası 4. Türk Ulusl. Gemi Sic. Kay. Gemi İşl. ve Devr. Sağlanan Kazançlar İstisnası 5. Sınai mülkiyet haklarında istisna (K.V.K. Mad. 5/B) 6. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası 7. KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası 8. KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası 9. KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası 10. KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası 11. KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna 12. KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası 13. KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası 14. KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası 15. KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna 16. KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası 17. KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası 18. KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası 19. KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası 20. KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası 21. KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası 22. KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisnası 23. Diğer İstisnalar

Cevap : BU MÜKELLEFLER DEFTER TUTMAZLAR KONU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTUMUZU İNCELEYİNİZ. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR SAĞLAYANLARDAN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER ) :Gelir Vergisi Kanuna eklenen Mükerrer Madde 20/B ile Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası uygulanacaktır. Youtuber, blogger/vlogger, tik toker diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile Gelir vergiden istisnası uygulanır.. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden bankalar % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. BU KİŞİLER DEFTER TUTMA, BELGE DÜZENLEME, BEYANNAME VERME, SAKLAMA VE İBRAZ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı aşması halinde (2023 için 1.900.000 TL olup, gelecek yıl bu tutar Cumhurbaşkanlığı kararı ile artırılabilmektedir. ) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.