Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2023 15:03 (Üye) Soru : bir firmama sermaye artırımı yapıyorum sermayenin ödendiğine dair raporda şöyle bir sorunum var. şimdi firma en son sermaye artırımını 97 yılında yapmış. bu yılın defter ve yevmiye bilgilerini hiç bir türlü ulaşamıyorum. raporda bunu beyan etmesem ne olur ? ya da bu durumda ne yapılmalı ?

Cevap : Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne 1997 yılında sermayenin artırıldığına ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi verilmesi yeterli olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.