Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2023 15:47 (Üye) Soru : 2023 Yılında bilanço esasına geçen gelir vergisi mükellefi için 2020 ve 2021 yılları için matrah artırımı yapılacak. 2023 yılında bilanço esasına göre 2020 ve 2021 yılında işletme hesabı esasına göre defter kaydı tutar mükellef için matrah artırımı hangi esasa göre yapılmalı.Teşekkürler.

Cevap : Hangi yıl, hangi esasa tabi ise asgari tutardan az olmamak üzere matrah artırımı yapılır. 2020-2021 İşletme 2022-2023 Bilanço
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.