Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2023 16:04 (Üye) Soru : Merhaba, Sanayi sicil belgesi olan imalatçılarda geçici vergi matrahını KVK 32/8 - 32/7 hangisine yazmalıyız. Teşekkürler,

Cevap : KVK 32 (7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. KVK 32 (8) SANAYİ SİCİL BELGESİNE haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz. YUKARIDAKİ TANIMLAMAYA GÖRE 32/8 YAZILIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.