Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.05.2023 17:13 (Üye) Soru : Merhabalar, Taşınmaz ticaretiyle iştigal etmeye başlayan mükellefim, vergi mükellefi olmayan birinden 35.000 TL ye aldığı arsayı 40.000 TL ye bir Ltd.şti.e satmıştır. Satış faturası düzenlerken 5.000 TL üzerinden Kdv hesaplayıp fatura genel tutarı 40.400 TL olacak şekilde mi düzenlememiz gerekiyor.

Cevap : GAYRİMENKUL ALIM SATIMI BİLGİ NOTU (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –araz) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( Arsa /Arazi için % 8 KDV İş yerleri ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 18 KDV 150 metre karenin altındaki konutlar için % 8 KDV hesaplanır) Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. Fatura Arsa bedeli 40.000 TL KDV (40.000-35.000)=5.000 x % 8 400 TL Toplam 40.400 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.