Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2023 10:25 (Üye) Soru : Değerli Meslektaşım. 2 adet sorum olacak. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Vergi dairesine hiç bir şekilde borcu olmayan bir mükellefimiz 2022 yılı kurumlar vergisini 1-2 gün gecikmeli ödedi. 1. Sorum şu? Bu mükellef şimdi matrah artırımı yapmak istiyor 2021 ve 2022 dönemleri için- vergi uyumu kapsamındaki sorgulaması olumlu ( yüzde 5 indirim alan mükellef) - Matrah artırımı yaptığımız vakit indirimli matrah artırımı oranını uygulayabilir miyiz. tebliğde 2022 kurumlar verginizi geç ödediğiniz zaman indirimli matrah artırımı verilemez diye bir ibare var mıdır ? indirimli vermek istiyoruz. muallakta kaldık. 2.sorum işe ; oto galeri yetki belgesine sahip mükellefimiz var. Galeri işi yapıyor. oto galeri. Mükellef olmayan birinden araç alıp- mükellef olmayan birine aracı sattı - alım ile satım arasındaki bedele %18 kdv uyguladık. Sonra bu aracı sattığımız kişi bir müddet sonra aracı tekrar bize geri sattı. Yani galeri tekrar mükellef olmayan birine sattığı aracı geri aldı. aynı araç firmanın 153 ünde duruyor - Bu aracı tekrar mükellef olayan birine satarsa özel matrah hükümleri ( alım ile satım arasındaki tutara %18 kdv ) geçerli olur mu. Çok tşk ederim

Cevap : 1-Artırılan veya beyan edilen matrahlar üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. Ancak; matrah artırımında bulunulan yıla ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergiler ile ilgili beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergisini SÜRESİN DE ÖDENMİŞ ve de bu vergi türleri için Kanunun kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış olan uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır. 2-Özel matrah uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.