Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2023 13:59 (Üye) Soru : Merhabalar,Avukat masraflarının müvekkillerine yansıtılması hakkında bir sorum olacaktı.- Serbest Meslek Mensubu Avukatın Vergi Mükellefi olan Müvekkil Firma adına Belgeleyemediği Yol,Konaklama,Yemek ve Otel masrafları olmaktadır.-Müvekkil firma bu tutarları Avukata ödemek için yansıtma faturası talep etmektedir.-Fatura kesemeyeceği için Serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.Düzenleyeceği Serbest Meslek Makbuzunda K.D.V ve Stopaj hesaplaması gerekiyor mu.-K.D.V hesaplaması gerekiyorsa KDV Oranı ayırımı var mıdır.-KDV Hesaplanmayacaksa ilgili dönem KDV Beyannamesinde ilgili tutarı beyan edecek mi.-Beyan edilecekse hangi satır ve kodda göstermesi gerekiyor.-Gelir Vergisi beyannamesinde de ilgili rakamı beyan etmeli mi..-Teşekkür ederim.-

Cevap : Tahsil edilecek giderler için e-smm düzenlenir. % 20 GV stopajı ve % 18 KDV hesaplanır. Beyan normal teslimler arasında yer alır. Serbest Meslek Kazancının Tespiti GVK Madde 67 Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıkları kazanca ilave edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.