Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2023 14:45 (Üye) Soru : Sayın yetkili , 7440 sayılı kanunun matrah arttırımı imkanlarından 2021 yılı için yararlanmak istiyoruz . Kurumlar vergisi mükellefiyiz. kdv ve kurumlar matrah arttırımı bir yapılmak zorunda mı ? Sadece kdv matrah arttırımı yapabilir miyim ? Çok teşekkür ederim.

Cevap : Sadece KDV artırımı yapılabilir. Ancak KDV artırımında aşağıdaki hallerin olması halinde Gelir veya Kurum matrahı da artırılması zorunlu dur. 1)- Tüm KDV beyannamelerin verilip, belli bazı dönemlerinde hesaplanan KDV bulunup, bazı dönemlerinde de bulunmaması halinde; * Hesaplanan KDV’ler toplanacak ve bu toplama ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanacak. * Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa, büyük olan tutar dikkate alınacaktır. 2)-KDV BEYANNAMESİ HİÇ VERMEMİŞ VEYA EN FAZLA İKİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞ MÜKELLEFLER Bu durumdaki mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. KDV artırım tutarı, gelir/ kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. BU DURUMDA OLAN ADİ ORTAKLIK, KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN TAMAMININ GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMALARI ŞARTTIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.