Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2023 09:29 (Üye) Soru : merhabalar üstadım kendime uzak optik çerçeve ve cam olarak 3101,85 tl artı 248,15 kdv olarak toplam 3350 tl gözlük ft almış bulunmaktayım. bu faturayı sağlık gideri olarak serbest meslek kazancımdan düşebilirmiyim ve kdv yi de düşebilirmiyim şimdiden teşekkürler.

Cevap : GV mükelleflerinin Sağlık harcamalar deftere gider olarak YAZILMAZ. KDV indirilmez. Sağlık harcamaları GVK 89/2. maddedeki koşullara göre matrahtan indirilir. GVK 89 / 2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.