Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2023 12:26 (Üye) Soru : Sayın Danısmanım, Mali müşavirliğini yaptığım seyahat acentası olan uçak bileti satışı yapan bir firma İstanbul sanayi odasına uçak bileti satışı yapmaktadır.düzenlenen biletler için iç hat satışlarına % 18 KDV.li fatura kesmekteyiz.sanayi odasının yetkili kestiğimiz faturaların tevkifatlı olması gerektiğini 5/10 tevkifata tabii olduğu söyledi..faaliyet konusu gereği tevkifatlı fatura hiç düzenlemedik.tevkifatlı kesmemiz gerekir mi yardımcı olurmusunuz

Cevap : KDV Uygulama Tebliğine göre; Odalar "Belirlenmiş alıcılar" listesinde; "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları" olarak sayılmıştır KDV 35 sayılı KDV genel tebliğine göre ; MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Yukarıdaki hükme göre Düzenleyeceğiniz Faturada 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplayacaksınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.