Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.05.2023 12:54 (Üye) Soru : Merhaba,7440 sayılı kanun ile 2022 yılı kdv yönünden matrah arttırımı yapmak istiyorum tüm aylarda kdv beyanım ve matrahım bulunmakta lakin merak ettiğim konu 1-2022 yılı için sadece kdv den matrah arttırımı yapabiliyor miyim?2- kıyas yapıp kurumlar vergimizi düzeltmemiz gerekli mi?

Cevap : 2022 için sadece KDV Artırımı yapılabilir. Ancak;Sadece KDV artırımı yapılabilir. Ancak KDV artırımında aşağıdaki hallerin olması halinde Gelir veya Kurum matrahı da artırılması zorunlu dur. 1)- Tüm KDV beyannamelerin verilip, belli bazı dönemlerinde hesaplanan KDV bulunup, bazı dönemlerinde de bulunmaması halinde; * Hesaplanan KDV’ler toplanacak ve bu toplama ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanacak. * Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa, büyük olan tutar dikkate alınacaktır. 2)-KDV BEYANNAMESİ HİÇ VERMEMİŞ VEYA EN FAZLA İKİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞ MÜKELLEFLER Bu durumdaki mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. KDV artırım tutarı, gelir/ kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.