Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.05.2023 15:57 (Üye) Soru : Merhaba. Mükellefin yıllık kurumlar vergisi beyannamesini vermeden önce (yasal süre içinde) 7440 sayılı kanun 5'nci maddesine göre matrah artırımı yapabilmek için karşılaştırma işlemini yaptık ve beyannamenin vergi bildirimi satırına "7440 sayılı kanunun geçici 1'nci maddesi kapsamında kurumlar vergisine yönelik artırılan matrah" satırını da yazarak beyannameyi verdik. ardından da kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunduk. Ancak mükellef, Kurumlar vergisi tahakkukunu ve damga vergisini süresi içinde ödememiştir. Sorum: Verilen yıllık kurumlar vergisi beyannasinde ilgili atır yazıldığından düzeltme beyannamesi verilmemiştir. Bu nedenle, 7440 sayılı kanun 1 no'lu tebliğin "ğ) 2022 Yılına İlişkin Matrah Artırımlarına Yönelik Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Düzeltme" kısmı nedeniye ödeme yapılmadığı için matrah artırımı geçersiz olur mu? Yeniden süre dolmadan (31 Mayıs 2023) kurumlara düzeltme beyannamesi verip ödetmeyi önerir misisiniz?

Cevap : Matrah artırımına ilişkin hesaplanan verginin ödeme süresi 30/06/2023 dür. Normal KV ödemesi süresinden yapılmamış ise gecikme zammı ile ödenir. Matrah artırımına ait hesaplanan vergi süresinde (30/06/2023) ödenmez ise matrah artırımı avantajı yok olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.