Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.05.2023 08:22 (Üye) Soru : iyi günler sn. üstad 7440 sayılı kanun matrah artırımı için 2022 yılı kurumlar vergisi matrahımızı artıracağız. 30 nisanda vermiş olduğumuz kurumlar beyannamesinde çıkan 2022 kurumlar vergisini ödemiştik. şimdi düzeltme beyannamesi olarak verilecek kurumlar beyannamesinde 30 nisanda ödediğimiz kurumlar vergisini sistem otomatik olarak tahakkuk borcumuzdan düşecekmi. yada biz düzeltme verilen kurumlar beyannamesinde ayrı bir kutucukta mı 30 nisanda ödediğimiz vergiyi göstermemiz gerekecek. saygılarımla

Cevap : 2022 YILINA İLİŞKİN MATRAH ARTIRIMLARINA YÖNELİK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE DÜZELTME BEYANI BİLGİ NOTU : 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği tarihten sonra 2022 yılına ilişkin matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen kıyaslamanın yapılması ve kıyaslama sonucunda anılan madde hükmü nedeniyle 2022 yılına ilişkin beyannamelerde düzeltme yapılarak beyan edilen matrahın artırılması gerektiği hallerde, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılabilmesi için öncelikle 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisine yönelik düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme beyanının yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde yapılmış olması halinde tahakkuk eden vergi, yıllık gelir/kurumlar vergisi ödeme süreleri içinde, bu süre geçtikten sonra yapılmış olması halinde ise bu beyanname üzerine ödenmesi gereken verginin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde (gelir vergisinin ilk taksiti bir ay içinde ikinci taksiti kanuni süresinde) ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu beyanname, kanun hükmünden yararlanılabilmesi için getirilen yasal zorunluluk kapsamında verildiğinden, bu beyanların kanuni süre geçtikten sonra başvuru süresi içinde yapılması durumunda vergi cezası kesilmeyecek, gecikme faizi hesaplanmayacaktır. Düzeltme beyannamesi ÖZEL ONAY- 7440/KSS/DZT seçenekleri işaretlenerek verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.