Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2023 10:03 (Üye) Soru : Biraz önce ilettigim soruyu,bilgierini artırarak yeniliyorm.2022 yılında ticari zararı130.000tl olan bir işletme sahibinin aynı yıl için tamamı stopaja tabi tutulmuş 165.000 ti gmsi vardır.Bu kira geliri beyanda gösterilmelimidir.Biz ilave etmiştik GEKSİS raporunda kazançlar gvk 85 ve86 maddelerine uygun beyan edilmemiştir uyarısı var.250.000 beyannamelerde toplama yapılamayan halleri yorumlarken ifade edilen 2022 sınırını kastetmiştim.İlgilimidir.YANITINIZ İÇİN TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap : TİCARİ ZARAR - 130.000 TL İşyeri kira geliri 165.000 TL Gelirin, tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri ile Ticari kazancından oluşması nedeniyle Kanunun 85 ve 86/1-c maddesi uyarınca vergiye tabi gelirin hesabında dikkate alınan ticari faaliyetinden doğan zarar ile işyeri kira gelirinin toplamı olan (-130.000 + 165.000) = 35.000 TL, 2022 yılı için geçerli olan 70.000 TL'lik (GVK tarife deki 2. dilim 70.000 TL ) beyan haddini aşmadığı için, işyeri kira geliri beyan edilmeyecektir. Ticari kazancına ilişkin zarar tutarı ise yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek, zarar mahsubuna ilişkin hükümler çerçevesinde sonraki yıllara ait kazanç ve iratlardan mahsup edilebilecektir. 250.000 TL GVK 103. MD. TARİFEDEKİ ÜCRETLİLER İLE İLGİLİ 3. DİLİM DEKİ RAKAMIDIR. BU KONU İLE İLGİSİ YOK.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.