Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2023 10:05 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, Kurumlar vergisi mükelleflerine çıkan ek vergi (mesela emisyon priminden doğan) ve ödemesi için nasıl bir yevmiye kaydı yapılabilir? Teşekkürler

Cevap : EK VERGİ MUHASEBE KAYDI Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir. Ek Vergi için karşılık ayrılmaz. 31/12/2022 tarihli Bilançoya müdahale olmaz. Ek vergi 2023 de yürürlüğe girdiği için kapanan hesap dönemi için karşılık ayrılmaz. Aşağıdaki yevmiye kaydı Nisan 2023 de yapılır. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.