Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2023 10:37 (Üye) Soru : Mukellefim gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri işini yapmaktadır . Firması olmayan bir şahıstan satmak için arsa almıştır . Bunun için gider pusulası duzenlemeli mıdır. Düzenlenecek ise stopaj oranı kaç olmalıdır . Firmamız arsa yı sattığında ise kdv oranı yüzde kaç olmalıdır. Tapu mevcut oldugu icin alışlarda gider pusulası satışta ise fatura yerine gecer mi . Arsa 250 metrekare .

Cevap : Vergi mükellefi olmayan kişiden alınan G.menkul için Gider pusulası düzenlenir Gider pusulasında GV STOPAJI VE KDV HESAPLANMAZ. GAYRİMENKUL ALIM SATIMI (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –araz) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 18 150 metre karenin altındaki konutlar için % 8 KDV hesaplanır) ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI İÇİN % 8 KDV HESAPLANIR. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 2.000.000 TL İş yeri satın alınıyor daha sonra Bu iş yerini 2.500.000 TL satmıştır. Alış bedeli 2.000.000 Satış bedeli 2.500.000 Satış bedeli 2.500.000 KDV uygulanacak tutar (2.500.000-2.000.000) = 500.000 Hesaplanan KDV %8 (500.000 % 8) 40.000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 2.000.000 TL KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 40.000 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.