Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2023 13:50 (Üye) Soru : merhaba, bilanço usülüne göre defter tutan şahıs firmalarında gelir tablosunda 689 hesapta k.k.e.g olan tutarlar geçici beyanname üzerinden ticari kazanca manuel ilave mi edilmeli yoksa yıllık gelir beyannamesinde ticari kardan mali kar'a ulaşmak için yapılan hesaplamada yıllık olarak mı gösterilmeli midir?

Cevap : Geçici vergi beyannamesinde TİCARİ kazanç bölümüne KKEG ilave edilerek beyan edilir. Yıllık beyannameye de Ticari, kardan mali kara ulaşma eki kullanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.