Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2023 13:41 (Üye) Soru : Değerli danışman merhaba, TEKNOPARK bölgesi içinde bir şubemiz var. Bu şube proje kapsamında faaliyet göstermektedir. 1 nolu kurumlar vergisi genel tebiliğinde; 5.12.2.10.3. Kazancın istisnadan yararlanacak kısmının tespiti 3 paragrafta yer alan ifade "Mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur. Dolayısıyla, faiz gibi finansman giderleri ve binalara ilişkin amortismanlar, kiralar, ısıtma, aydınlatma, su, temizlik, güvenlik, bakım, onarım, vergi, resim ve harçlar ile genel yönetim giderlerinden verilen paylar gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan harcamalar hesaplamada dikkate alınmayacaktır." ifadesi yer almaktadır. SORUM: Kira giderleri her ne olursa olsun (proje kapsamında faaliyet gösteren bir şube) nitelikli harcama/toplam harcamaya dahil edilmeyecek midir? Dahil edilmeyecek ise kira gideri dönem gideri olarak yazılabilir mi? Ya da bu kira gideri muhasebe kayıtları hangi hesapta takip edilmesi gerekir ve vergi durumu nedir? Teşekkür ederim.

Cevap : Tebliği hükmüne göre kira gideri istisna uygulamasında hesaplamaya dahil edilmeyecek. Kira giderinin tamamı 700 hesaplarda giderleştirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.