Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.05.2023 17:34 (Üye) Soru : Sayın,danışmanım. Anonim şirkette Kar Dağıtım stopajı oranı son olarak % kaç olmuştur. ? %15 ve son olarak %10 tevkifat 14/02/2023 tarihli ve 6791 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile %0 olarak belirlenmiş ve bu da ilgi bakımından biraz karışıklık yaratmıştır. Özetle, 2023 yılında kullanılacak Kar Payı dağıtım tevkifat oranı kaçtır ? Cevabınızı beklemekteyim. Saygılarımla

Cevap : Kar dağıtımı yapılaması halinde uygulanacak GV oranı % 10 dur. 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KENDİ HİSSE SENETLERİNİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINI İKTİSAP ETMELERİ DURUMUNDA, DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN BU TUTARLAR ÜZERİNDEN UYGULANAN STOPAJ ORANI %15’TEN %0’A İNDİRİLMİŞTİR. YUKARIDAKİ TANIMLAMA DIŞINDAKİ A.Ş. VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIMINDA ORAN % 10 DUR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.