Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.05.2023 13:08 (Üye) Soru : Kollektif şirket kar dağıtımında stopaj uygulaması var mıdır? Kurumlar vergisi olmayan bir mükellefiyet, ortaklar geçici ve gelir vergisi veriyor? Bu bağlamda kollektif şirket kurum karını dağıtırken stopaj kesecek mi? Yoksa direk ortağa mı çıkacak?

Cevap : Kollektif şirket kar dağıtımında stopaj uygulaması OLMAZ. kar ortaklara ortaklık hisselerine göre dağıtılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.