Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.05.2023 10:17 (Üye) Soru : Soru: Merhaba, Kahramanmaraş'ta bulunan mükellefimiz, deprem sonrası işten çıkarma yasağı bitti mi ya da ne zaman bitecek diye soruyor, bilgi vermenizi rica ediyorum. Saygılarımla Cevap:Sayın, 25.05.2023 tarihli 2023/75 sayılı sgk genel yazısı ile uzatılmıştır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Merhaba, yukarıda vermiş olduğunuz cevaba firma itiraz etti, Kahrmanmaraş SMMM odasını aradım, onlar da 09.05.2023 te sonra erdiğini söylediler, Yeniden inceleyip cevap yazar mısınız İyi çalışmalar

Cevap : Firmanın ve sizin ilgili SGM den yazılı bilgi almanızı tavsiye etmekle birlikte ekteki yazıyı bilginize sunarız; SGK Yönünden; 1- 22.02.2023 tarih 32112 sayılı resmi gazetenin 125 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 22.03.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar işçi çıkarılamaz. Ancak işçinin kendi isteğiyle yazılı olarak istifa etmesi halinde sözleşme sona erer. Kararname Numarası: 125 İstihdamın korunmasına ilişkin tedbirler MADDE 3– (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olağanüstü hal süresince 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.