Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.05.2023 09:02 (Üye) Soru : 7440 Matrah artışları 31/05/2023 olan son başvuru tarihi 30/06/2023 tarihine uzaması sebebiyle, 2022 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinde "7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah" beyan edilmeyen ama 31/05/2023 tarihine kadr düzeltme yapılması durumunda gecikme faizi alınmaması hususu da 30/06/2023 tarihine kadar geçerli olacakmıdır? Yorumlarınızı rica ederim, Saygılarımla,

Cevap : Uzatılan sürede düzeltme beyannamesi verilmesi halinde de Gecikme faizi ALINMAYACAK. Eski hükümler geçerlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.