Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.05.2023 11:48 (Üye) Soru : Merhaba, Mükellefim için 2021 yılı matrah artırım beyannamesi verdim. Geçmiş yıl zararını 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yarı yarıya azaltıp düzeltme beyanı vermek istediğim zaman KSS ve Pişmanlık talepli onaylamam gerekeceğini düşünüyorum. Ancak düzeltme beyannamesinde ek olarak 7440 sayılı kanun diye de bir kutucuk var. Benim onu işaretlemem gerekecek mi? İşaretlediğim zaman mükellefin daha önceden verilmiş kurumlar vergisi beyannamesi bulunmaktadır şeklinde not çıkmakta. Teşekkürler.

Cevap : Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2022 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Matrah artırımından önce 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesini vermiş ve matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların tamamını indirim konusu yapmış olanlar, bu beyannamelerini, matrah artırımı yapılması için öngörülen başvuru süresi (03/07/2023) içinde düzeltmeleri hâlinde vergi cezası kesilmez, gecikme faizi hesaplanmaz. Bu şekilde yapılan düzeltmeler üzerine tahakkuk eden vergiler, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Bu bent kapsamında yıllık kurumlar vergisi ile ilgili yapılan düzeltme nedeniyle 2022 yılına ilişkin geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapılmaz. 2022 yılı KV Düzeltme beyannamesi için Özel onay Düzeltme /7740 seçilecek
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.