Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.05.2023 13:14 (Üye) Soru : Mal ihracatı yapan müşterimizin ihracat faturasında bazı kalemler bedelli bazı kalemlerde yine tutar yazmakta fakat gümrük beyan ve alt açıklamada bedelsiz olduğu yazmaktadır. gümrük beyannamesi tam fatura tutarı üzerinden düzenlenmiş alt detaylarda bazı ürünlerin bedelsiz olduğu yazmıştır. Gümrük için tutarlar yazılmış. örneğin fatura 4 kalem her kalem 10.000 Euro toplam 40.000 Euro 2. ve 4. kalemler bedelsizdir diye not düşülmüş. Gümrük beyanı tüm tutardan açılmış alt kalemlerde o ürünler bedelsizdir denmiş. Şimdi 601 hesapta tamamını 40.000 euro mı takip edeceğiz sadece bedelli olan 20.000 euro yu mu takip edeceğiz. Aynı şekilde KDV beyanında hangi tutar gösterilecek, kümülatife hangi tutar eklenecek

Cevap : 601 hesaba faturadaki tutar ne ise beyannameye de o yazılır. Bu tutar Kümeleye otomatik aktarılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.