Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.05.2023 13:54 (Üye) Soru : 2015 yılında aktife alınmış olan (687.000,00.-) Ltd.Şirket binası(112,44 m2) şirket tasfiye ye gireceği için satışı yapılacaktır.(Rayiç 836.000,00.-),faaliyesiz olan şirket Ağustos 2022 beri binasını kiraya vermektedir.Kurumlar vergisi ve KDV açısından istisna uygulaması yapılabilir mi? özellik arz eden durumlar nelerdir? Değerli görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Binadan Kira geliri elde edildiği için KV ve KDV istisnası uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.