Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.06.2023 10:46 (Üye) Soru : LTD şirketimizin sermayesini taahhüt yoluyla artırım yapacağız. Hazırlayacağımız smmm raporunda bir önceki sermaye artışının defter bilgileri ve yevmiye kaydını istemektedir. Ama bir önceki sermaye artışı 2006 yılına aittir. Bununla ilgili düzenlemeyi nasıl yapabiliriz ?

Cevap : Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne 2006 yılında sermayenin artırıldığına ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi verilmesi yeterli olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.