Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.06.2023 09:56 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, 2023 yılı Mayıs ayında yapmış olduğum ortaklara kar payı dağıtımı ile ilgili, muhtasar beyannamede beyanı hakkında; ** 14 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “dağıtılmış sayılan bu kâr payı tutarları” üzerinden yapılması gereken stopajın oranı %0 olarak yeniden belirlenmiştir. Karar 14 Şubat'ta yürürlüğe girdiği için daha önce bu stopajı yapanları kapsamamaktadır.** şeklindeki karardan sonra, stopaj ödemesi olmayacağından 061 kod ile izleyen ay olan Haziran ayında yine de muhtasar beyannamede beyan etmeli miyim? Eğer beyan edeceksem, ödeme '0' olacağından brüt tutar mı yoksa net tutarı mı belirteceğim? Brüt tutar ise hesaplamasını nasıl yapacağım? Teşekkürler

Cevap : Kar dağıtımı yapılaması halinde uygulanacak GV oranı % 10 dur. 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KENDİ HİSSE SENETLERİNİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINI İKTİSAP ETMELERİ DURUMUNDA, DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN BU TUTARLAR ÜZERİNDEN UYGULANAN STOPAJ ORANI %15’TEN %0’A İNDİRİLMİŞTİR. YUKARIDAKİ TANIMLAMA DIŞINDAKİ A.Ş. VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIMINDA ORAN % 10 DUR. Bu KARARIN SİZİN ŞİRKETİNİZ İLE İLGİSİ YOK. "KENDİ HİSSE SENETLERİNİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINI İKTİSAP ETMELERİ DURUMUNDA" DEĞİLDİR. 061 kod ile izleyen ay olan Haziran ayında muhtasar beyannamede %10 olarak beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.