Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.06.2023 16:21 (Üye) Soru : 14.02.2023 tarihinde yayınlanan 6791 sayılı resmi gazetede, Şirketlerin dağıtacakları kar ve hisse paylarındaki stopajın sıfıra indirildiği belirtilmiştir. Söz konusu bu karardan sonra Anonim ve Limited şirket mükelleflerimizin, 2022 den beri ortaklara dağıtılacak olan %10 luk stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik oldumu? Yukarıdaki karar normal kar dağıtımı yapan mükellefleri bağlıyor mu? şimdiden teşekkür eder kolaylıklar dilerim.

Cevap : Kar dağıtımı yapılaması halinde uygulanacak GV oranı % 10 dur. 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KENDİ HİSSE SENETLERİNİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINI İKTİSAP ETMELERİ DURUMUNDA, DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN BU TUTARLAR ÜZERİNDEN UYGULANAN STOPAJ ORANI %15’TEN %0’A İNDİRİLMİŞTİR. Bu kararın sizin şirketiniz ile ilgisi yok. % 0 oranı; "Kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda" olan bir şirketler için uygulanır Yukarıdaki tanımlama dışındaki A.Ş. . ve Limited Şirketlerin kar dağıtımında GV oranı % 10 dur. Sizin de uygulayacağınız GV stopaj oranı %10 dur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.