Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.06.2023 10:17 (Üye) Soru : İyi akşamlar. Ölen mükellefimin mirasçılarından kızı işi devir aldı.Mükellef 14/04/2023 tarihinde vefat etti. Mevzuatta İşyeri bildirgesinin 3 ay içerisinde verilmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak Başakşehir sgk işyeri tescil servisi 10 gün olduğunu söyledi. Bu konu ile ilgili görüşünüzü alabilirmiyim. Ayrıca işyeri bildirgesinde işçinin işe giriş tarihini hangi tarih olarak yazmam gerekiyor. İşyeri devr olduğu için işten ayrılış ve giriş bildirgesi verimedi. Bu konuda tereddütte kaldım. Görüşünüz için şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar..

Cevap : SSİY : İşyerinin nakli, devri, intikali MADDE 33 – (1) Sigortalıçalıştırılan bir işyerinin; a) Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi hâlinde nakleden işverence; başka bir işverene devredilmesi hâlinde ise devralan işverence; nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde, b) İşverenin ölümü ile işyerinin mirasçılarına intikali hâlinde ise mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, işyeri bildirgesi verilir SGK ilgili birime a maddesi ile işveren devri değil b maddesi ölüm ile intikal oluştuğunu belirtiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.