Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.06.2023 15:18 (Üye) Soru : 1) SMMM olarak bağımlı çalıştığım şirketin aktifindeki gayrimenkul satışından 200.000.000 tl kâr elde edilecek ; bu satış için GAYRİMENKUL SATIŞDAN DOĞAN KÂRIN TESPİTİNE DAİRE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU gereklimidir. 2) 2023 yılı ciro düşük olacak fakat aktif toplamı 250 milyon olacağı için 2024 yılı Tam Tasdik kapsamına giriyoruz gibi (40.254.000 tl aşılıyor.) 3568 sayılı kanun 37 nolu genel tebliği göre. Mecburiyet var mıdır. Bilgilendirme için teşekkür eder, İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 1-KVK 5. MADDESİNE GÖRE Elde edilen kazancın % 50 lik kısmının KV den istisna edildiğine ilişkin düzenlenecek Rapor YMM tarafından düzenlenir 2-YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TASDİK YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. 30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” başlığı altında; “Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini DİLEDİKLERİ TAKDİRDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİREBİLİRLER.’’ 29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I. Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde; “18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler DİLEDİKLERİ takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.” ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın İSTEMELERİ halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.