Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2023 09:02 (Üye) Soru : 6 ayı geçmemiş mizan tarihli öz varlık tespiti hakkında İTO rapor yazısı istemektedir. sizlerle iletişim kurulmasını talep ettiler. Teşekkür ederim.

Cevap : "rapor yazısı" diye bir evrak yok. İTO beceriksizliğinin ve liyakatsızlığının bir örneğin daha göstermiş Raporu kabul edecek kurum olan İTO nasıl bir rapor istediğini izah yerine, baştan savma iş yapmış .Öz varlık tespit raporu için İTO ya mizan sunmak zorunda değilsiniz. Son geçici vergi dönemi sonundaki Mali tablolara göre (Mizan) rapor tanzim edeceksiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.