Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2023 14:23 (Üye) Soru : Merhaba, Devreden SGK matrahlarında tavan tutar olup olmadığı, ödenen zam maaş farklarının ücret mi yoksa prim-ikramiye olarak değerlendirilip, devreden SGK matrahına konu edilip edilmeyeceği hususunda yardımlarınızı tarafınızdan arz ederim. Saygılarımla.

Cevap : SGK matrahı tavanını aşarsa, aşan kısım 2 ay boyunca takip edilir. Takip eden 2 ay içerisinde, üzerinden prim kesilemediği için takip ettiğimiz matrah çalışanın SGK matrahı, SGK tavanının altında aldığında matraha eklenir. Devreden Sigorta Matrahı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80. maddesinde düzenlenmiştir: "“d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur.Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.” Devreden de takvim yılı önemli değildir. Kasım ve Aralık ayından devreden tutarlar yeni yıla devredebilir. Aralık ayında işçiye yapılan yüksek tutarlı bir ödeme, ödendiği ayda tamamı ya da bir kısmı prime tabi tutulamadıysa, ocak ve şubat aylarına bakılacaktır. Önceki aylardan gelen devreden matrah sebebiyle, işçiden normalden daha fazla SGK primi kesileceğinden hesabına yatan tutar da daha düşük olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.