Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.06.2023 15:38 (Üye) Soru : vefat eden bilanço usulüne tabi bir mükellef var. eşi mükellefiyete devam etmek isterse a) firmanın önceki yasal defterleri kullanılabilir mi b ) eşi adına açılan mükellefiyet ölen mükellefin devamı niteliğinde mi olacak yoksa yeniden mükellef gibi mi olacak , eğer yeniden mükellef gibi olacaksa ölen kişinin aktif ve pasifi nasıl kapatılacak veya beyanları

Cevap : 1-Yeni defter tasdik ettirilir. 2-ölen mükellef için Ölüm tarihi itibari ile Bilanço ve Gelir tablosu hazırlanır. kıst dönem karı 4 ay içinde Yıllık beyanname ile beyan edilir. Ölen kişi için hazırlanan kapanış Bilançosu yeni mükellef olan eşin defterine açılış bilançosu olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.