Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.06.2023 16:25 (Üye) Soru : Merhaba. birkaç ay önce kanser tedavisi gördüm. heyete girdim. raporum %60 üstünde geldi. bağkur özel şartlar 28/5 ten emekli olabilir miyim? sgk kurumu %60 ve üzeri malulen emekli olur diyor. Fakat malulen emeklilikte ofisimi kapatmam gerekiyor. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yani malulen değil de 4/b özel şartlardan emekli olmam benim yararıma olacak. bilgilerinizi rica ediyorum...

Cevap : Öncelikle çok geçmiş olsun ve şifalı günleriniz olmasını dilerim. yüzde 60'dan fazla rapor oranınız var olduğundan mevcut rahatsızlığınız Bağ-Kur'lu olmadan evvel yok ise ve sonradan olduysa. Şimdi SGK'ya (Bağ-Kur'a) müracaat edip malulen emekli olabilirsiniz. Öte yandan, 5510 sayılı Kanun'un 28 inci maddesi gereğince, "...Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25'inci maddenin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranının; a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar..." Yani siz de yüzde 60 ve daha fazla oranda rapora sahip olduğunuzdan 3960 gün sayısı ile (ki sizin bundan çok fazla prim ödeme süreniz var) SGK dan 4/B'li (Bağ-Kur'lu gibi) gibi erken emekli olma hakkınız da var. SGK'nm 30 Nisan 2009 günü yayınlanan 2009/67 sayılı genelgesi gereğince de; ister engelli isterseniz de malulen emekli olabilirsiniz. Genelgenin ilgili bölümü gereğince durum açıklanmıştır. "Sigortalılıkları devam eden 4 (b) sigortalılarından sevk talebinde bulundukları tarihte; içinde bulunulan ay ile bir önceki ayın prim borçları dışında borçları bulunmayanların, söz konusu dönemlere ilişkin borçları muaccel hale gelmediğinden, bunların sevk işlemleri yapılacak ve masrafları Kurumca karşılanacaktır." Kurumun ilgili sağlık kurulunca sigortalıların 5510 sayılı Kanun'un 25'inci maddesine göre malul olup olmadığına karar verilirken, sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olup olmadığı da tespit edilmektedir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan 4 (b) sigortalılarından ilk defa sigortalı olduğu tarihte bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilenlere, yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için en az 3960 prim gün sayısının bulunması gerektiğinden, söz konusu sigortalılardan ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olması nedeniyle maluliyet talepleri reddedilenlere ilişkin kararların sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine intikali halinde, çalışma gücü kaybı tespiti için ilgili belgeler gönderilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.