Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.06.2023 09:51 (Üye) Soru : Merhaba, taraflar arasından düzenlenen kira sözleşmesinde, kiralanan gayrimenkule ilişkin emlak vergisinin kiracı tarafından ödeneceğine mutabık kalınmış olması durumunda, kiracı tarafından ödenen emlak vergisi safi kurum kazancının tespitinde kira gideri olarak dikkate alınır mı? ve ödenen emlek vergisi staopaja tabimidir;?

Cevap : Emlak vergisi G.menkul sahibince ödenir. Özel sözleşme ile vergi yükümlülüğü devir edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.