Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.06.2023 08:53 (Üye) Soru : Merhaba, Firmamıza 7440 Sayılı Kanun Gereğince Stok Arttırımında bulunduk. Aldığımız stok tutarı: 1.005.000,00 TL - KDV ise %4 : 40.200,00 TLdir. KDV 1 Beyannamesinde stok affının hangi satırlarda beyanın gösterilmesi gerekmektedir?

Cevap : • Beyan edilen; makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve AYRI BİR BEYANNAME İLE (GİB bdp programında stok beyanı bölümünde 6/1-c 1015 c beyannamesi ) sorumlu sıfatıyla beyan edilerek , beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilecek, ancak iadeye konu edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.