Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.06.2023 12:33 (Üye) Soru : kurumlar vergisi matrah artırımı yaparken %15 vergi seçmemiz durumunda sonradan yapılacak tespitte %20 vergi hesaplanması gerektiği varsayımında bizler %5 farkın gecikmesi ile ödememiz yeterli olur mu. yoksa Matrah artırımını ihlal etmiş olur muyuz. vergi denetiminden muaf olma durumumuz da olumsuzluk oluşturur mu. Saygılarımla;

Cevap : Matrah artırımı yok sayılmaz. Eksik ödenen vergi için Vergi ziyaı cezası kesilir. Gecikme zammı hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.