Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2023 09:00 (Üye) Soru : merhaba ; İNŞAAT FAALİYETİ YÜRÜTEN FİRMANIN KAYITLARDA OLMADIĞI HALDE FİRMADA OLAN İNŞAATI BİTMİŞ 14 DAİREYİ 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAYITLARA ALABİLİR MİYİZ. TABİ OLDUĞU KDV YÖNÜNDEN DAİRE İNŞAATIN BİTTİĞİ YILIN KDV ORANI YADA ŞUAN GÜNCEL OLAN KDV ORANINDAN MI KAYITLARA ALINACAK SAYGILARIMIZLA

Cevap : İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA İÇİN BİLGİ NOTU: • İşletmelerde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 03/06/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle (bildirim ile elektronik ortamda yapılmakta) defterlerine kaydedebileceklerdir. • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtia için özel karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. • Beyan edilen; emtianın bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek , beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilecek, ancak iadeye konu edilmeyecektir. İşletmede Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtianın kayda alınması Muhasebe kaydı: ----------------------------- / ---------------------------------------------- 153-TİCARİ MALLAR XXX 191-İNDİRİLECEK KDV XX 525-KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. XXX (7440 SK.6. MD. ) 360-ÖDENECEK VERGİ VE FOLAR XX (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV) ---------------------------- / ------------------------------------------------- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. KDV ORANI OLARAK BU GÜNKÜ ORAN DİKKATE ALINIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.